MARKETPLACE |Manoga 26 nations |1mio prod. |LIE |HUN |CHE |ITA |DEU |AUT |GBR | > 1MIO TERMÉK - MARKETPLACE HUNGARY
Home | Kapcsolatba lépni | hírek |
Szolgáltatás feltételei
Az üzlet általános szerződési feltételei

Tartalom:

1. cikk - Általános
2. Cikk - A szerződés megkötése
3. Cikk - Árak / költségek, fizetési mód, esedékesség
4. Cikk - A kockázat átruházása
5. cikk - Kézbesítés
6. cikk - Ügyfélszolgálat
7. Cikk - a tulajdonjog megtartása
8. cikk - Törvényes elállási jog
9. cikk - Garancia
10. cikk - Képhasználat / illegális képhasználat díja
11. cikk - Záró rendelkezések
12. cikk - Kedvezmény kód

1. cikk - Általános

1.1 Szolgáltató
A MARKETPLACE-HUNGARY a MARKETPLACE INTERNATIONAL LTD vállalatcsoport piactéri és bolti szolgáltatása. / E-mail: INFO@MARKETPLACE-CH.COM

1.2 A feltételek érvényessége
A MARKETPLACE-HUNGARY és ügyfelei között létrejövő üzleti kapcsolatok az alábbi Általános Szerződési Feltételeken alapulnak, a megrendelés időpontjában érvényes verzióban, kivéve, ha egyedi szerződéses megállapodásokat kötöttek. Az egyedi szerződések elsőbbséget élveznek ezen általános szerződési feltételekkel szemben.
1.3 Ügyfél / fogyasztó és vállalkozó
Ezen feltételek és feltételek értelmében vevő mind a fogyasztó, mind a vállalkozó, hacsak másképp nincs meghatározva. A német polgári törvénykönyv 13. szakasza szerint fogyasztó minden olyan természetes személy, aki jogi ügyleteket köt olyan célokra, amelyek túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozók. A német polgári törvénykönyv 14. szakasza szerint a vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy (pl. Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) vagy jogi társaság (pl. Betéti társaság, polgári jogi társaság, közkereseti társaság), aki a szerződéskötéskor jogi ügylet, kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységüket gyakorolja.
Amennyire az "ügyfél" személyéről férfi formában beszélnek, a női ügyfélre is gondolnak.

2. Cikk - A szerződés megkötése

2.1 Ajánlat
Az áruk beállítása az online boltban vagy más platformon nem jelent senkinek szóló ajánlatot a német polgári törvénykönyv 145. szakasza értelmében. Az áruk beállítását csak a MARKETPLACE-HUNGARY felkérésére kell érteni az ügyfél számára, hogy küldjön ajánlatot a PIACRA - 14. cikk - Egyéb

(1) Ha ezen felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése már nem válik kötelezővé, hatástalanná vagy kivitelezhetetlenné, a fennmaradó rendelkezések fenntartás nélkül érvényesek maradnak. Ilyen esetben a MARKETPLACE-HUNGARY a vonatkozó rendelkezést egy új, a MARKETPLACE-HUNGARY által meghatározandó rendelkezéssel helyettesíti, amely a lehető legközelebb áll a kicserélendő rendelkezés értelméhez és céljához.
2. A felhasználó jogosult megtekinteni és lemásolni a (az oldalon található információkat), például nyomtatással vagy mentéssel. A MARKETPLACE-HUNGARY kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más felhasználás, például a weboldal (részeinek) külön internetes weboldalon történő mentése vagy másolása, vagy kapcsolatok, hiperhivatkozások és mélyhivatkozások létrehozása a weboldalon (részein) nem megengedett.
3. A weboldalon található információkat részben harmadik felek, például harmadik féltől származó szolgáltatók és más felhasználók nyújtják (felülvizsgálatok esetén). A MARKETPLACE-DENGLAND nem tehető felelőssé a harmadik felek által a weboldalon megadott helytelen, hiányos vagy helytelen információkból eredő károkért.
4. A weboldal tartalmazhat linkeket külső webhelyekre. A MARKETPLACE-HUNGARY nem tehető felelőssé olyan weboldalak használatáért vagy tartalmáért, amelyeken a weboldalra mutató link található, vagy amelyek linket tartalmaznak a webhelyre.
5. Az Egyesült Királyság törvényei kizárólag a weboldal használatára, a fiók használatára és ezekre a feltételekre vonatkoznak. bíró. Az ügyfél vételi ajánlatot nyújt be a MARKETPLACE-HUNGARY részére, a megrendelt áruk megrendelésével a MARKETPLACE-HUNGARY-tól. Ezzel az ügyfél kötelezően kijelenti, hogy meg akarja vásárolni a megfelelő árut.
A termékek online boltban történő bemutatása nem jogilag kötelező érvényű ajánlat, hanem nem kötelező érvényű online katalógus. A „Vásárlás” / „Fizetési kötelezettséggel rendelés” gombra kattintva kötelező érvényű megrendelést ad az áruknak a bevásárlókosárban. A megrendelés átvételének megerősítése a megrendelés elfogadásával egyidejűleg történik, miután azt automatizált e-mailben elküldte. Ezzel az e-mailes visszaigazolással megkötik az adásvételi szerződést.
Az ügyfél köteles kötni ezt a vételi ajánlatot, amint eljut a MARKETPLACE-HUNGARY recepciójára, általában a megrendelést fogadó szerver elektronikus felületén keresztül.
A megrendelés későbbi lemondása nem törli az ajánlatot, hacsak az ügyfél nem tudja bizonyítani, hogy ez egy hiba, amely releváns a magyarázat szempontjából. Az ügyfél esetleges elállási joga (országtól függően) változatlan marad.
2.2 elfogadás
Az ügyfél köteles a vételi ajánlatához. A MARKETPLACE-HUNGARY elektronikus úton, e-mailben azonnal megerősíti a megrendelés átvételét. Maga az átvétel visszaigazolása nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását, hacsak a MARKETPLACE-HUNGARY kifejezetten másként nem nyilatkozik.
A MARKETPLACE-HUNGARY a vételtől számított 7 munkanapon belül elfogadhatja az ügyfél ajánlatát. Az elfogadás történhet mind e-mailben vagy postán - ezáltal az elfogadás az átvételi elismervénnyel együtt e-mailben vagy külön is deklarálható, valamint az áruk vevőnek történő eljuttatásával.
Ha fizetési módként "utánvéttel" állapodtak meg, akkor a következők érvényesek: Ha az ügyfél a megrendelés MARKETPLACE-HUNGARY általi kézhezvételét követő 30 munkanapon belül nem erősíti meg megrendelését, és nem is szállítja le az árut, akkor az ügyfél ajánlatát elfogadhatónak kell tekinteni. elutasította.
2.3 A szerződés fenntartása
A szerződés megkötése azzal a kikötéssel jár, hogy a MARKETPLACE-HUNGARY - ha az áruk nincsenek készleten - az adott szállító által időben és korrekt módon, típus és mennyiség szerint leszállítva. Ez a fenntartás csak akkor érvényes, ha a MARKETPLACE-HUNGARY nem felelős a szállítás hiányáért, különösen akkor, ha szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében időben úgynevezett kongruens fedezeti ügyletet kötött. Ha az áruk nem állnak rendelkezésre, a MARKETPLACE-HUNGARY erről haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet. Ha az ügyfél már megfizette a vételárat és a járulékos költségeket (pl. Szállítási költségeket), ezeket a MARKETPLACE-HUNGARY 14 munkanapon belül, de legkésőbb a következő hónap végéig visszatéríti hitelutalványként.
2.4 A szerződés megkötésének technikai lépései
A cikk vásárlásához a MARKETPLACE-HUNGARY -tól az ügyfélnek megrendelést kell leadnia. Ehhez a következő technikai lépések szükségesek:
1. Az ügyfélnek először ki kell választania az árukat a MARKETPLACE-HUNGARY ajánlatból. Ez úgy történik, hogy rákattint a képre vagy az áru nevére, majd az "Hozzáadás a kosárhoz" gombra kattint. Ezután az áruk bekerülnek a vásárló kosarába.
2. Ezután az ügyfél rákattinthat a "Megrendelés" gombra a kosárban. Ezután továbbítja egy olyan oldalra, amelyen az ügyfél vagy regisztrálhat új ügyfélként, vagy bejelentkezettként regisztrálhat. Regisztráció vagy bejelentkezés után az ügyfél rákattint az "SSL védett rendelés" gombra, majd megadhatja a kézbesítési és fizetési módot. Ezután az ügyfelet a "Tovább" gombra kattintva átirányítja a megrendelés ellenőrzésére szolgáló oldalra.
3. Ha az ügyfél a „Vásárlás” gombra kattint, az ügyfél a MARKETPLACE-HUNGARY -nál kötelező árut rendel a kosárba („vételi ajánlat”). Hivatkozunk ezen Általános Szerződési Feltételek 2.2. Szakaszára.
4. Ezután az ügyfél megerősítő e-mailt kap arról, hogy a MARKETPLACE-HUNGARY megkapta megrendelését, és továbbra is ellenőrzi. Hivatkozunk ezen Általános Szerződési Feltételek 2.1 szakaszára.
2.5 Bemeneti hibák észlelése és kijavítása
Az ügyfél megváltoztathatja vagy törölheti a kosár tartalmát, amikor behívja a kosár menüpontot. A változtatásokat úgy teheti meg, hogy megváltoztatja a "Mennyiség" mezőben található számot, és rákattint a "Kosár frissítése" gombra.
A "Pénztár" gombra kattintva az ügyfél egy olyan oldalra irányul, amelyen, ha még nincs regisztrálva ügyfélként a MARKETPLACE-HUNGARY EDP rendszerben, lehetőséget kap a regisztrációra. A szállítási cím és fizetési mód kiválasztása után az ügyfél áttekintheti és módosíthatja szállítási és fizetési kérelmeit, valamint megtekintheti az általános feltételeket.
Az ügyfél ezen a ponton lemondhatja megrendelését; ebben az esetben nem kötnek szerződést.
2.6. A szerződés tartalma; az áruk alapvető jellemzői
A vevő és a MARKETPLACE-HUNGARY között megkötött szerződés tartalmát és így az áruk lényeges jellemzőit a MARKETPLACE-HUNGARY által az online boltban közzétett árumegnevezés határozza meg a MARKETPLACE-HUNGARY vagy egy asszisztens, az áruk gyártója (a termékfelelősségről szóló törvény 4. cikkének (1) és (2) bekezdése) vagy asszisztens, különösen a reklámozásban vagy a termék bizonyos tulajdonságainak címkézésekor, kivéve, ha a MARKETPLACE-HUNGARY nem ismerte a nyilatkozatot és nem kellett tudnia, hogy a szerződés megkötésekor ekvivalens módon kijavították-e, vagy hogy ez nem befolyásolhatja-e az ügyfél vásárlási döntését. A vevő és a MARKETPLACE-HUNGARY között a szerződés tartalmáról vagy az áru jellemzőiről szóló egyedi megállapodások elsőbbséget élveznek a szerződéses tartalom vagy az áru jellemzőinek fent említett egyéb meghatározásával szemben.
2.7 A szerződés szövegének tárolása
A szerződés szövegét a MARKETPLACE-HUNGARY menti a szerződés megkötését követően. Az ügyfél számára hozzáférhető. A szerződés szövegét az ügyfél kérheti e-mailben a MARKETPLACE-HUNGARY-tól, majd a MARKETPLACE-HUNGARY e-mailben elküldi az ügyfélnek. A szerződés szövegét, amely tartalmazza a feltételeket és a lemondási szabályzatot, szintén megküldik az ügyfélnek a visszaigazoló e-mailben. Amikor az ügyfél hozzáfér az e-mailhez, a szerződés szövege elmentésre kerül az ügyfél számítógépére, és ott elérhetővé válik a törlésig.
2.8 A szerződés nyelve
Csak a német nyelv áll rendelkezésre a szerződés megkötéséhez.
3. Cikk - Árak / költségek, fizetési mód, esedékesség

3.1 Árak / költségek
A vételár tartalmazza a törvény által előírt áfát. A vételár tartalmazza a csomagolás és a szállítás átalánydíját. Bizonyos esetekben a szállítási költségeket külön is fel lehet sorolni, ebben az esetben ezek a vételáron felül érvényesek. Ha a vevőnek történő kézbesítés nem lehetséges olyan okok miatt, amelyekért a MARKETPLACE-HUNGARY nem felelős (pl. Hiányzás az előzetes egyeztetés ellenére; képtelen szállítani az áru túlméretezett méretei miatt, a termékleírásban szereplő méretekre vonatkozó egyértelmű és érthető információk ellenére), az ügyfélnek ezt figyelembe kell vennie a sikertelen kézbesítési kísérlet további költségeiért.

3.2 Fizetési módok és információk
** Mivel tudok fizetni? **
- banki átutalás
- Hitelkártyás fizetés
- Azonnali banki átutalás
- Részletfizetés / előleg: Szeretne az előleg fizetési lehetőségét választani (minden bizonnyal a vonzó akciós ár biztosítása érdekében a vásárláskor), legfeljebb 3 részletben? Kérjük, vegye figyelembe a következő fontos információkat / fizetési tervet:
1) Ha a vevőnek törlesztőrészlete van, az eladónak jogában áll a megrendelés törlését a feltételek 8.1.
2) max. 3 részlet
3) Az első részletet, plusz 15 eurót 7 napon belül teljes egészében le kell foglalni.
4) Minden további díjat 30 napon belül le kell foglalni.
(A kézbesítést csak a teljes fizetés után hagyjuk jóvá.)
** Mikor kell fizetnem az árumért / fizetési határidőért? **
Előleg fizetés esetén, hacsak másképp nem állapodnak meg, a vételár azonnal esedékes, miután a MARKETPLACE-HUNGARY elfogadta az ügyfél ajánlatát a szerződés megkötésére.
** Mekkora az emlékeztető díja késedelmes fizetés esetén, és mit kell figyelembe venni? **
A megrendelés leadását követő 7 napon belül automatikusan fizetési késedelmet szenved, ha ezen időszak alatt nem érkezett befizetés. A fizetés késedelme további díjakat jelent (lásd alább), és a szállítási időre vonatkozó garancia lejár.
A fizetés késedelme után a következő költségek merülnek fel:
- Fizetési emlékeztető: ingyenes
- 1 emlékeztető 10 €
- késedelmi kamat 10%
- 2. emlékeztető 15 €
Ezután vagy az ügyészség / per megindul, vagy a követelésbehajtás és a jogi szolgálat vesz részt. A következő további költségek merülnek fel ebben:

** Általános szolgáltatási díjak
Itt áttekintést nyújt a MARKETPLACE-HUNGARY-nál felmerülő összes szolgáltatási díjról.
Adminisztrációs díjak
- Díj egy egyszerű papíros számla postai elküldéséért. 3,50 €
- A számla másolatának e-mailben történő megrendelése ingyenes.
- Nem kézbesíthető postai küldemény feldolgozási díja (pl. Számla, emlékeztető). 7 € -
- A bank elutasított beszedési megbízásának feldolgozási díja. 15 € -
- Visszaterhelési csere díja (utalvány például banki törlesztéssel) 5 €
- Az ügyfélváltozás díja 10 € -
- Új ügyfél-azonosító CHF 0.–
- Eltávolítás és címváltoztatás díja az ellenőrzésért. 3,50 €

Adatvédelmi megkeresések: Az adatvédelmi kérdések feldolgozásának díja a Kbt. Az adatvédelmi rendelet 2. cikke (a kiadások szerint kerül felszámolásra - maximum 300 CHF).

4. Cikk - A kockázat átruházása

4.1. A kockázat átadása a fogyasztók számára
Amennyiben az ügyfél a jelen szerződési feltételek 1.3. Szakaszának megfelelően magánkereskedelmi fogyasztó, az áru átadásakor a véletlen elvesztés és az áru véletlenszerű megromlásának kockázata áthárul az ügyfélre.
4.2 Kockázatátadás a vállalkozók számára
Az áruk véletlenszerű elvesztésének és véletlenszerű megromlásának a kockázata átruházódik az ügyfélre, amikor az árut szállítják a szállításra szánt társasághoz, amennyiben az ügyfél a jelen Általános Feltételek 1.3. Szakaszának megfelelően kereskedelemben aktív vállalkozó. és feltételek; A teljesítés helye csak ebben az esetben (a vevő vállalkozó) a MARKETPLACE-HUNGARY székhelye.
4.3 Kockázat átruházása az elfogadás elmulasztása esetén
A kockázat akkor is áthárul a vevőre, ha a vevő elmulasztja az elfogadást.
5. cikk - Kézbesítés

A svájci törvények nem írják elő a szállítások maximális határidejét. Az ügyfél biztonsága érdekében az eladó határidőt szabhat meg a szerződésben. Ez csak akkor garantálható, ha a vevő teljes összeggel fizet a megadott fizetési határidőn belül, levonások nélkül. (Ha a teljes fizetés ellenére a megadott szállítási határidő nem tartható be, az eladó újra meghosszabbíthatja azt legfeljebb 30 munkanappal. Ha a várakozásokkal ellentétben ez a határidő lejár, és nem érkezik áru, lemondási / könyvelési osztályunk automatikusan kezdeményezi a fordított tranzakciót. A vételi megbízást ezután azonnal törlik, időben történő fizetéssel, az áru 100% -os értékénél, késedelmes fizetés esetén pedig a lemondási költségek levonásával, visszatérítéssel, a feltételeknek megfelelően.
A szállítás a raktárból az ügyfél által megadott szállítási címre történő szállítással történik. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Ha nincs megadva szállítási cím, akkor az a számlázási címre kerül. A MARKETPLACE-HUNGARY felhívja a figyelmet az önellátás fenntartására (lásd 2.3). Cikkjeink kézbesítése az adott ország boltjától függően történhet.

6. cikk - Ügyfélszolgálat

Kérdések és panaszok esetén a MARKETPLACE-HUNGARY ügyfélszolgálatát az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken lehet elérni.

7. Cikk - a tulajdonjog megtartása

A MARKETPLACE-HUNGARY mindaddig fenntartja a megvásárolt termék tulajdonjogát, amíg a vonatkozó vételárat és a szállítási költségeket ki nem fizetik.

8. cikk - Törvényes elállási jog

8.1 Az alábbiakban megtalálja a törvény által előírt információkat az elállási jog követelményeiről és következményeiről.
A következő elállási jog csak a fogyasztókra vonatkozik:

14 napos elállási időszak attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél átvette az árut, ingyenes.
Ennek előfeltétele, hogy a visszavonást a fenti határidőn belül írásban megkapják.
Elállási jogának gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat (pl. Postai úton vagy e-mailben) útján kell tájékoztatnia minket a jelen szerződés alóli elhatározásáról. Erre a célra felhasználhatja a mellékelt visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.)

Kivonási űrlap mintája
(Ha fel akarja mondani a szerződést, töltse ki ezt az űrlapot és küldje vissza.)
Nál nél:
PIAC ANGLIA
Én / mi (*) ezennel visszavonom az általam / általunk (*) a következő áruk vásárlására (*) / a következő szolgáltatás nyújtására (*) kötött szerződést:
Rendelés dátuma (*) / beérkezett (*)
A fogyasztó (k) neve
A fogyasztó (k) címe
A fogyasztó (k) aláírása (csak papíron történő értesítés esetén)
dátum
(*) A nem kívánt rész törlendő.

8.2 Egyéb lemondási kérelmek:
A MARKETPLACE-HUNGARY csak az alábbi feltételek mellett tudja teljesíteni az ügyfél törlési kérelmét (a 8.1 ügyfél kivételével):
1) Szokásos lemondási és feldolgozási díj fizetendő.
Lemondási díj:
40 €. - megrendelésenként / számlázási folyamatonként

Egyéb fizetendő költségek:
+ már felmerült dunning díjak
+ már felmerült késedelmi kamat 10%
+ már felmerült tárolási díjak
+ harmadik feleknek / kereskedelmi ügynököknek már kifizetett jutalékok
+ Késés okozta kár

A lemondási kérelem teljesítéséhez egyértelmű nyilatkozat (például postai úton vagy e-mailben küldött levél) útján kell tájékoztatnia minket a szerződés felmondásáról szóló döntéséről.
8.3 Ha az ügyfél már teljesített fizetést, ezt (levonva a 8.2. Költség tételt) 14 munkanapon belül teljesítjük, miután a lemondási kérelmet MARKETPLACE-HUNGARY megerősítette.

8.4 Az eladó lemondási lehetősége:
Azon a napon, amikor az ügyfél nem teljesíti a fizetést, a szállítási és szállítási időre vonatkozó garancia már nem érvényes. Mivel a vevőnél a gyártónál / szállítónál blokkolt áruk automatikusan újra kiadásra kerülnek a nagyközönség számára.
Az eladó jogosult felmondani az adásvételi szerződést "a vevő költségére és költségére (díjak / lásd 8.1 Lemondási és feldolgozási díjak)" a "késedelmes fizetéssel" kezdve (az ügyfél első emlékeztetőt kap) - különösen a következő esetekben :

- A fizetés elmulasztása után az ügyfél nem fizeti az "összes költséget", beleértve az emlékeztetőt és a késedelmi díjakat.
- Az ügyfél a teljes összeget a fizetés elmulasztása után fizette, de a gyártóval / beszállítóval folytatott konzultációt követően az eladó nem lát lehetőséget arra, hogy az árut 60 munkanapon belül kiszállítsa.

8.5
A vevő lemondási kérelmét a kézbesítési vagy türelmi időszak alatt csak 8.2-es költséggel hagyja jóvá és teljesíti. Ellenkező esetben az adásvételi szerződés érvényben marad és a szállítás megtörténik.

8.6 Ha a szállítás már megtörtént, akkor az eladó a gyártó / szállító vagy saját maga útján ismét az árut veszi át az ügyfél költségére. Az ügyfélnek fizetnie kell az áru értékvesztéséért is.
8.7 A felelősség esetei: A MARKETPLACE-HUNGARY által fizetett bármilyen típusú kifizetés arra az összegre korlátozódik, amelyet a MARKETPLACE-HUNGARY felelősségbiztosítás fizet az adott esetben.

8.8 Visszatérítés / Visszatérítés
A visszafizetéshez a hitel utalvány által történő visszatérítést használják. Ezt korlátozások nélkül (max. 1 év) lehet használni, amikor legközelebb az üzletben vásárol.

Megegyezés alapján lehetőség van arra is, hogy legkésőbb a következő hónap végéig az utalványt visszatérítsék egy másik fizetési módra (levonva az átváltási díjat). Ennek érdekében az ügyfélnek 14 napon belül (az utalvány elküldése után) írásban kell jelentést tennie az utalvány és a kívánt fizetési eszköz kifogása ellen.

9. cikk - Garancia

9.1 Az ügyfél garanciális igényei a törvényi rendelkezéseken alapulnak. A MARKETPLACE-HUNGARY nem biztosítja a vevő számára a minőségi vagy tartóssági garanciát a BGB 443. §-a értelmében a kínált árukra. A vásárló a termékdokumentációból láthatja, hogy van-e gyártói garancia, amely kiegészül a MARKETPLACE-HUNGARY garanciájával.
Fontos megjegyzés a visszatérésekhez:
Ha az árut meghibásodás miatt szeretné visszaküldeni, kérjük, előzetesen vegye fel a kapcsolatot a MARKETPLACE HUNGARY céggel (elérhetőségét lásd az 1. részben). A legtöbb esetben a MARKETPLACE-HUNGARY az árukat a gyártó begyűjti Öntől (a költségtényező elszámolása az általános jogi helyzeten alapul). Ebben az esetben írásbeli nyilatkozatot kell benyújtani, kivéve, ha a szállításkor hibás a szállítás. Természetesen az ügyfélnek jogában áll az árut visszaküldeni a MARKETPLACE-HUNGARY-hoz (kérjük, előzetesen érdeklődjön a raktár címéről) anélkül, hogy előzetesen kapcsolatba lépne velünk. A fenti kérelem nem érinti az ügyfél törvényes jogait.

10. cikk

Illegális sokszorosítás, terjesztés, különösen annak nyilvánosan elérhetővé tétele (az interneten keresztül) és / vagy a kép módosítása esetén a MARKETPLACE-HUNGARY a kereskedelmi díj háromszorosának megfelelő szerződéses kötbért kap egy kereskedelmi tevékenységet folytató felhasználótól. A további kártérítési igény érvényesítése változatlan. Az illetéktelen felhasználó bizonyíthatja, hogy a MARKETPLACE-HUNGARY nem szenvedett kárt, vagy hogy az összeg lényegesen alacsonyabb volt, mint a fent említett átalány.

11. cikk - Záró rendelkezések

Amennyiben ezen feltételek egy vagy több rendelkezése hatástalan, ez nem eredményezi a többi feltétel eredménytelenségét. A hatástalan szabályozást felváltja a vonatkozó törvényi szabályozás.
A szerződéses jogviszonyból eredő minden jogvita esetén, ha az ügyfél bejegyzett kereskedő, közjogi jogi személy vagy speciális közjogi alap, a keresetet a MARKETPLACE székhelyéért felelős bírósághoz kell benyújtani. -ANGLIA. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél fogyasztó, de nincs általános joghatósága Svájcban, vagy ha a kereset benyújtásának időpontjában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert. A MARKETPLACE-HUNGARY szintén jogosult pert indítani annak az ügyfélnek a székhelyén, aki vállalkozó. A bíróság más bírósági bírósághoz fordulásának joga nem változik.
Az ENSZ adásvételi törvényének érvényessége kizárt.
Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Auf Wunsch kann eine verschlüsselte Kommunikation angeboten werden.

12. cikk - Kedvezmény kód

Minden megvásárolt kedvezménykód vásárlónként csak egyszer váltható be (hacsak másként nem jelezzük). A kedvezmény igénybevételéhez a következő feltételeknek kell teljesülniük: minimális rendelési érték, kiválasztott cikk, cikk száma, lejárati dátum stb. Ha a kedvezmény kód nem működik, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben: INFO@MARKETPLACE-CH.COM
A megrendelés leadása előtt ellenőrizze, hogy érvényes-e a kedvezménykód. A megrendelés és a fizetés megerősítése azt jelenti, hogy Ön mint ügyfél elfogadja a megjelenített árat, és hogy az összeget a fizetés kézhezvétele után nem lehet visszatéríteni.
Visszatérítés nem lehetséges, ha visszaigazolta a megrendelést, és a kedvezménykódot nem lehet megfelelően feldolgozni. A kedvezménykódok nem érvényesek más kuponkódokkal és aukciókkal kombinálva. A kedvezménykódok felhasználási feltételei, érvényessége és értéke előzetes értesítés nélkül változhatnak.

13. Cikk - Felelősség

1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik féltől származó megrendelések esetén az adásvételi szerződést a felhasználó és a külső szolgáltató (k) között kötik meg, és hogy a MARKETPLACE-HUNGARY a jelen szerződés szerződő fele .
2. A PIAC-ANGOLORSZÁG nem köteles ellenőrizni vagy értékelni a harmadik felek által a weboldalon kínált termékek minőségét, mennyiségét vagy teljesítményét, és semmiképpen sem tehető felelőssé azokért a károkért, amelyek ezen információk pontatlanságának bizonyulnak. hiányos vagy hibás.
3. Amennyiben a MARKETPLACE-HUNGARY felelősséget vállalna a felmerült károkért, ez a felelősség az adott termék vételárára korlátozódik, amelyet minden esetben a harmadik fél számlázott ki a felhasználónak.
4. A MARKETPLACE-HUNGARY bármilyen felelőssége arra az összegre korlátozódik, amelyet a MARKETPLACE-HUNGARY felelősségbiztosítás fizet az adott esetben.

14. cikk - Vegyes

(1) Ha ezen felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése már nem válik kötelezővé, hatástalanná vagy kivitelezhetetlenné, a fennmaradó rendelkezések fenntartás nélkül érvényesek maradnak. Ilyen esetben a MARKETPLACE-HUNGARY a vonatkozó rendelkezést egy új, a MARKETPLACE-HUNGARY által meghatározandó rendelkezéssel helyettesíti, amely a lehető legközelebb áll a kicserélendő rendelkezés értelméhez és céljához.
2. A felhasználó jogosult megtekinteni és lemásolni a (az oldalon található információkat), például nyomtatással vagy mentéssel. A MARKETPLACE-HUNGARY kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más felhasználás, például a weboldal (részeinek) külön internetes weboldalon történő mentése vagy másolása, vagy kapcsolatok, hiperhivatkozások és mélyhivatkozások létrehozása a weboldalon (részein) nem megengedett.
3. A weboldalon található információkat részben harmadik felek, például harmadik féltől származó szolgáltatók és más felhasználók nyújtják (felülvizsgálatok esetén). A MARKETPLACE-HUNGARY nem tehető felelőssé a harmadik felek által a weboldalon megadott helytelen, hiányos vagy helytelen információkból eredő károkért.
4. A weboldal tartalmazhat linkeket külső webhelyekre. A MARKETPLACE-HUNGARY nem tehető felelőssé olyan weboldalak használatáért vagy tartalmáért, amelyeken a weboldalra mutató link található, vagy amelyek linket tartalmaznak a webhelyre.
5. Az Egyesült Királyság törvényei kizárólag a weboldal használatára, a fiók használatára és ezekre a feltételekre vonatkoznak.

*Marketplace* > 1mio. products | free fast delivery | 26 nations *Marketplace*
Szállítás
Értesítés e-mailben
Kérem, küldjön e-mailt, ha az alábbi termék újra elérhető lesz az üzletben:
Sajnos nem tudjuk garantálni, hogy ez a cikk egy későbbi időpontban újra elérhető lesz. Ez a kérelem legfeljebb 30 napig aktív, majd automatikusan törlődik.
Kérjük, ellenőrizze e-mail adatait!
Értesítés e-mailben
E-mailt küldtünk a megadott címre. Kérjük, erősítse meg ezt az e-mailben található linkkel. Értesítünk, ha a termék újra elérhető lesz.

Nagyon köszönöm!
Afterbuy-Shop